Giới thiệu chung về Khoa

Khoa GDQP và GDTC được thành lập theo Quyết định 2945/QĐ-BTC do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính ký ngày 27 tháng 11 năm 2013. Tiền thân của Khoa GDQP và GDTC là Bộ môn Giáo dục thể chất trực thuộc Khoa Cơ bản. Bên cạnh chức năng nhiệm vụ giúp Hiệu Trưởng thực hiện chức năng quản lý, tổ chức giảng dạy và biên soạn chương trình, bài giảng, giáo trình các Học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh các bậc đại học theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường. Thường xuyên Tổ chức dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chỉ sau 1 năm kể từ khi thành lập khoa đã đạt được những thành tựu to lớn cụ thể như sau:

1. Về công tác tổ chức và bồi dưỡng cán bộ:

       Hiện tại Khoa có 02 bộ môn chuyên môn bao gồm (Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh). Tổng số cán bộ viên chức thuộc khoa hiện tại gồm 9 người trong đó có 4 ThS và 05 cử nhân.

2. Về công tác giảng dạy:

      Theo sự phân công của nhà trường, Khoa đảm nhiệm giảng dạy tất cả các môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên các ngành, các loại hình đào tạo khác nhau của trường như hệ chính quy (cao đẳng, đại học). 

        Khoa đã và đang từng bước giảm số lượng giảng viên mời thỉnh giảng nhưng hiện tại một số bộ môn số lượng giờ giảng nhiều, số lượng giảng viên trong bộ môn còn hạn chế nên giảng viên mời vẫn chiếm tỷ lệ cao.

       Bên cạnh đó, các giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất còn tham gia tập huấn cho đội tuyển thể thao trường tham gia hội thao sinh viên toàn thành. Nhìn chung, công tác giảng dạy ở tất cả các môn học của giảng viên trong Bộ môn được đánh giá tốt. Cho đến nay chưa nhận được sự phản hồi không tích cực nào từ phía sinh viên.

        Công tác chấp hành nghiêm túc kỷ luật giảng dạy như về giờ giấc, tác phong khi lên lớp, hội họp... tiếp tục được duy trì trong khoa.

 

 

 

Tin liên quan