Thông báo nộp chứng chỉ GDQP và GDTC từ trường khác chuyển về.

THÔNG BÁO

Về việc nộp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục thể chất

và hồ sơ xét miễn học phần GDQP – AN, GDTC theo quy định đối với sinh viên

khóa tuyển sinh năm 2014

 

Căn cứ Quyết định số 14/2001-QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Giáo dục thể chất và y tế trường học;

Căn cứ Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh.

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất năm học 2014 – 2015;

 Nay, Nhà trường thông báo đến sinh viên khóa tuyển sinh năm 2014 về việc nộp chứng chỉ GDQP, GDTC và hồ sơ xét miễn học phần GDQP, GDTC cụ thể như sau:

1.  Đối tượng:

1.1  Đối tượng được miễn học toàn bộ các học phần về Giáo dục Quốc phòng - An ninh:

-     Sinh viên có bằng tốt nghiệp sĩ quan quân đội;

-     Sinh viên là người nước ngoài.

-     Sinh viên đã được cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh phù hợp với trình độ đào tạo.

1.2  Đối tượng được miễn học Học phần 3 Giáo dục Quốc phòng - An ninh

-     Sinh viên  đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ (có quyết định xuất ngũ);

-     SV là tu sĩ thuộc các tôn giáo;

-     Sinh viên có thương tật, dị tật bẩm sinh làm hạn chế chức năng vận động (có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên);

-     Sinh viên bị các bệnh không được vận động mạnh (có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên).

1.3  Đối tượng được hoãn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh:

-     Học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hoặc đang học tập tại các trường của nước ngoài, trường liên doanh, liên kết với nước ngoài tại Việt Nam.

-     Học sinh, sinh viên bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn.

-     Học sinh, sinh viên là phụ nữ đang mang thai và thời gian nghỉ thai sản theo quy định hiện hành.

1.4  Đối tượng được miễn học toàn bộ các học phần về Giáo dục thể chất:

-     Sinh viênđã hoàn thành các môn học Giáo dục thể chất phù hợp với trình độ đào tạo.

-     Sinh viên bị bệnh tật không thể tập luyện được, phải có giấy xác nhận của Hội đồng Giám định y khoa (bệnh viện) về tình trạng sức khỏe.

2.  Hồ sơ xét miễn học, miễn thi, tạm hoãn GDQP - GDTC:

-     Sinh viên download mẫu đơn tại gdqp.ufm.edu.vn và đính kèm hồ sơ, giấy tờ có liên quan và nộp về Khoa GDQP và GDTC.

-     Trường hợp sinh viên nộp chứng chỉ để xét miễn học GDQP, GDTC cần sao y công chứng chứng chỉ (khi nộp mang theo bảng gốc để đối chiếu).

-     Các trường hợp đặc biệt khác không có trong quy định, sinh viên nộp đơn xin miễn giảm và các giấy tờ liên quan về Khoa GDQP và GDTC để được xem xét và giải quyết.

3.  Thời gian và địa điểm:

-     Thời gian: từ ngày 03/09/2014 đến hết ngày 30/09/2014

-     Địa điểm: Khoa GPQP và GDTC (lầu 1, số 343/4 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình).

-     Lưu ý: Mọi trường hợp xin xét miễn học, miễn thi, tạm hoãn GDQP, GDTC sau thời hạn nói trên sẽ không giải quyết với bất kỳ lý do nào.

Đề nghị các đơn vị liên quan thông báo đến sinh viên thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo này./.

 

Tin liên quan