Mẫu đơn xin miễn học, miễn thi, hoãn học GDQP - AN, GDTC

Dưới đây là mẫu chung, sinh viên sửa lại cho phù hợp với môn xin xét.Tải về.

 

Tin liên quan