Thông báo về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ GDQP cho sinh viên khóa 12 (15D) bậc ĐH hệ chính quy và các khóa về trả nợ

THÔNG BÁO

Về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh

cho sinh viên khóa 12 (15D) bậc ĐH hệ chính quy và các khóa trả nợ

 

Căn cứ Kế hoạch số  885/KH-ĐHTCM-K.GDQP&GDTC ngày 31/08/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing về vệc tổ chức cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên khóa 12 (15D) bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ. Nay Nhà trường thông báo thủ tục cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho các khóa nói trên như sau:

1.   Đối tượng

-          Sinh viên các lớp khóa 12(15D)bậc Đại học hệ chính quyđã hoàn tất chương trình môn học GDQP-AN, ứng với 03 học phần:

+Học phần 1: Đường lối quân sự của Đảng.

+Học phần 2: Công tác Quốc phòng – An ninh.

+Học phần 3: Quân sự chung và chiến thuật bắn súng tiểu liên AK - CKC.

-          Sinh viên các khóa trả nợ đã hoàn thành chương trình GDQP – AN cùng với khóa 12 (15D).

2.   Thủ tục

-           Sinh viên kiểm tra lại điểm các học phần theo các bước sau:

Bước 1:Sinh viên truy cập vào website uis.ufm.edu.vn

Bước 2:Click vào nút “Đăng nhập

Tên đăng nhập : Mã số sinh viên (VD: 082105035)

Mật mã              : Mã số sinh viên (VD: 082105035)

Bước 3:Sau khi đăng nhập thành công, Click vào mục “Xem điểm” để xem toàn bộ điểm các học phần GDQP - AN, nếu có điều chỉnh liên hệ phòng Khảo thí – QLCL (P.110, 2/4 Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM, Điện thoại: 08.37720582) để được giải quyết.

-          Sinh viên kiểm tra các thông tin cá nhân (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh) nếu còn thiếu hoặc sai sót thì điều chỉnh tại Phòng Công tác sinh viên (P.109, 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Điện thoại: 08.37720576). Nếu sinh viên không điều chỉnh thì mọi sai sót về thông tin cá nhân in trên chứng chỉ, Khoa GDQP và GDTC không chịu trách nhiệm.

-          Mỗi sinh viên các khóa về trả nợ nộp lệ phí 20.000đ tại văn phòng Khoa GDQP và GDTC(P.104, 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Điện Thoại: 08.3872.6789 - 262). Khoa GDQP và GDTC chỉ cấp chứng chỉ GDQP – AN cho những sinh viên đã đóng tiền và hoàn thành đầy đủ các học phần theo yêu cầu(Sinh viên khóa 15D đã thu lệ phí cấp chứng chỉ vào đầu năm học 2015).

-          SV hoàn thành các học phần GDQP - AN và được cấp chứng chỉ GDQP - AN mới được xét tốt nghiệp ra trường.

3.   Thời gian

-          Sinh viên khóa 15D kiểm tra điểm, điều chỉnh thông tin từ ngày 05/09/2016 đến hết ngày30/09/2016.

-          Sinh viên các khóa trả nợ nộp lệ phí cấp chứng chỉ 20.000đ/SV từ ngày 05/09/2016 đến hết ngày30/09/2016.

-          Tổ chức cấp chứng chỉ từ ngày28/11/2016 sẽ có thông báo cụ thể sau.

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này ./.

 

Tin liên quan