Thông báo về việc cấp phát chứng chỉ GDTC cho sinh viên các khóa 14D và các khóa về trả nợ

THÔNG BÁO

Về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất

cho sinh viên khóa 11 (14D)bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ

 

Căn cứ Kế hoạch số 811/KH-ĐHTCM-K.GDQP&GDTC ngày 18/08/2016 của Ban Giám hiệu trường Đại học Tài chính – Marketing về việc tổ chức cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên bậc Đại học khóa 11 (14D) và bổ sung các khóa;

Căn cứ thông báo số 813/TB-ĐHTCM ngày 18/08/2016 của Ban Giám hiệu trường Đại học Tài Chính – Marketing về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên bậc Đại học khóa 11 (14D) và bổ sung các khóa;

 Nay nhà trường thông báo lịch cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa 11 (14D) bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ như sau:

1.      Thời gian: bắt đầu từ ngày 07/11/2016 đến ngày 09/12/2016, lịch cấp phát chứng chỉ GDTC cụ thể như sau:

Ngày

Buổi

Lớp

07/11/2016

Sáng

14DAC1, 14DAC2,14DHQ1

Chiều

14DBH, 14DDA, 14DHQ2

08/11/2016

Sáng

14DKQ1, 14DKQ2, 14DKB

Chiều

14DKS1, 14DKS2, 14DKS3

09/11/2016

Sáng

14DLH1, 14DLH2, 14DIF

Chiều

14DKT1, 14DKT2, 14DKT3

10/11/2016

Sáng

14DMA1, 14DMA2, 14DMA3

Chiều

14DMA4, 14DMA5, 14DMC1

11/11/2016

Sáng

14DNH1, 14DNH2, 14DQK

Chiều

14DQN1, 14DQN2, 14DQN3

14/11/2016

Sáng

14DPF,14DQT1, 14DQT2

Chiều

14DQT3, 14DQT4, 14DQT5

15/11/2016

Sáng

14DTD2, 14DSK1, 14DQH1

Chiều

14DTC1, 14DTC2, 14DTD1

16/11/2016

Sáng

14DTM1,14DTM2, 14DTM3

Chiều

14DTA1, 14DTA2, 14DTA3

17/11/2016

Sáng

14DTX1, 14DTX2, 14DTH

Chiều

CLC_14DKS1, CLC_14DKT1, CLC_14DMA1

18/11/2016

Sáng

CLC_14DMA2,CLC_14DMA3,CLC_14DNH1

Chiều

CLC_14DQT1, CLC_14DQT2, CLC_14DTC1

21/11/2016

Sáng

CLC_14DTM1, CLC_14DTM2

Chiều

CLC_14DTM3, CLC_14DMT4

22/11/2016

Sáng

DB_14DKS1, DB_14DKT1, DB_14DMA1

Chiều

DB_14DMA2, DB_14DMA3, DB_14DNH1

23/11/2016

Sáng

DB_14DQT1, DB_14DQT2, DB_14DTC1

Chiều

DB_14DTM1, DB_14DTM2, DB_14DTM3

24/11/2016

Ngày

IP_14DAF1, IP_14DBF1, IP_14DKQ1, IP_14DKQ2, IP_14DMA1

25/11/2016 đến 09/12/2016

Sinh viên các lớp 14D chưa nhận chứng chỉ trong thời gian quy định và sinh viên các khóa trả nợ

 

2.      Địa điểm: Văn phòng khoa GDQP và GDTC (Phòng 104, 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7)

vLưu ý: Sinh viên khi đến nhận chứng chỉ phải xuất trình thẻ sinh viên.

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này ./.

 

Tin liên quan