Sun 07/07/2013

Thời khóa biểu HK2 năm học 2012 -2013 các học phần kỹ năng mềm thuộc chương trình đào tạo CLC bậc ĐH hệ chính quy

  • khoitho

Tin liên quan

Lịch học môn GDTC các lớp chương trình đào tạo chất lượng cao

[Đăng ngày: 07/07/2013]

Thời khóa biểu khóa 12D học kỳ 2, năm học 2012-2013

[Đăng ngày: 07/07/2013]

Thời khóa biểu thực hành Anh văn TOEIC1

[Đăng ngày: 07/07/2013]

lịch học GDTC HKI khóa 12D và 13D ( CLC, ĐB)

[Đăng ngày: 15/08/2014]