Thông báo về việc thuê, bán quân trang cho sinh viên khóa 16D bậc Đại học hệ chính quy

THÔNG BÁO

Về việc thuê, bán quân trang cho sinh viên khóa 16D bậc Đại học hệ chính quy


            Nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập môn GDQP – AN (HP 3) cho sinh viên khóa 16D bậc Đại học hệ chính quy, nay Nhà trường thông báo mức giá thuê, bán, thủ tục nhận và trả quân trang như sau:

1.      Mức thuê bán quân trang

-       Thuê bộ quân trang (gồm quần và áo):     30.000đ/bộ

-       Tiền thế chân:                                               170.000đ/bộ

-       Mua bộ quân trang (gồm quần và áo):      200.000đ/bộ (nếu có nhu cầu)

2.       Thời gian nhận quân trang

Ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2016 (Buổi học quốc phòng đầu tiên).

3.      Địa điểm nhận quân trang

-  Từ lớp 1 đến lớp 24 nhận quân trang tại cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7.

-       Từ lớp 25 đến lớp 30 nhận quân trang tại cơ sở 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình.

4.      Thủ tục nhận, trả quân trang

-       Đại đội trưởng cho sinh viên đăng ký size quần áo vào danh sách ký đóng tiền thuê mua quân trang vào buổi học đầu tiên của môn GDQP – AN.

-       Sinh viên nộp tiền cho Tiểu đội trưởng. Đại đội trưởng, Đại đội phó tổng hợp tiền, đến địa điểm nhận quân trang để nộp tiền và nhận quân trang phát về cho từng tiểu đội.

-       Nếu có sự thay đổi về size quân trang, đại đội trưởng tổng hợp và lấy lại quân trang của sinh viên mang đến địa điểm nhận quân trang để đổi.

-       Khi kết thúc khóa học, sinh viên trả quân trang lại cho bộ phận quản lý và nhận lại tiền thế chân.

 

 

5.      Thủ tục trả quân trang

STT

NGÀY TRẢ QUÂN TRANG

LỚP

GHI CHÚ

Cơ sở 2C Phổ Quang

1

28/12/2016

25 – 30

 

Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn

2

28/12/2016

01 – 06

 

3

29/12/2016

07 – 15

 

4

30/12/2016

16 – 24

 

Lưu ý:

-       Vào ngày thi KTHP (bắn máy MBT 03), sinh viên mặc đồng phục thể dục đi thi và mang theo quân trang để trả lại cho trường.

-       Quân trang được trả theo đại đội, không giải quyết cho từng sinh viên.

-       Quân trang khi trao trả phải còn nguyên vẹn, không bị rách, sạch sẽ, không viết vẽ lên quân trang.

-       Những quân trang không đảm bảo các điều kiện trên sẽ không được hoàn lại tiền thế chân.

Đề nghị các sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này ./.

 

Nơi nhận:                                          

- BGH (để b/c);           

- Các phòng, khoa, ban;

- Thông báo sinh viên;

- Lưu: VT, Khoa GDQP và GDTC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

đã ký

 

 

ThS. Hứa Minh Tuấn

 

Tin liên quan