THÔNG BÁO Về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy về trả nợ năm 2018

THÔNG BÁO Về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất  cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy về trả nợ năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất

cho sinh viên các khóa bậcĐại học hệ chính quy về trả nợ

Căn cứ Kế hoạch số 316/KH-ĐHTCM-K.GDQP&GDTC ngày 07/03/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing về việc tổ chức cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên các khóa trả nợ;

Căn cứ thông báo số 364/TB-ĐHTCM ngày 16/03/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài Chính – Marketing về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên các khóa trả nợ;

Nay Nhà trường thông báo lịch cấp phát chứng chỉ GDTC cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu trong tuần từ 02/05/2018 đến 11/05/2018. Buổi Sáng: 07h30 – 11h00; Buổi Chiều: 13h00 – 16h30.
  2. Địa điểm: Văn phòng khoa GDQP và GDTC (P.B212, số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7. Mang theo thẻ sinh viên để nhận chứng chỉ).

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này ./.

 

Tin liên quan