THÔNG BÁO Về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy

THÔNG BÁO Về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh  cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy

2-CVG_575_TB_Vv cap chung chi GDQP-AN cho sv DH he chinh quy.pdf 

Tin liên quan