THÔNG BÁO Về việc thuê quân trang GDQP-AN cho sinh viên các khóa về trả nợ bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ giữa, năm 2018

THÔNG BÁO Về việc thuê quân trang GDQP-AN cho sinh viên các khóa về trả nợ  bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ giữa, năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc thuê quân trang GDQP-AN cho sinh viên các khóa về trả nợ

bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ giữa, năm 2018

 

Nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập môn GDQP – AN cho sinh viên các khóa về trả nợ bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, nay Nhà trường thông báo mức giá thuê, bán, thủ tục nhận và trả quân trang học kỳ giữa, năm 2018, như sau:

 1. Mức thuê, bán quân trang
 2. Thuê bộ quân trang Học phần 1:          20.000đ/bộ
 3. Thuê bộ quân trang Học phần 2:          10.000đ/bộ
 4. Thuê bộ quân trang Học phần 3:          20.000đ/bộ
 5. Thuê bộ quân trang cả 3 Học phần:    40.000đ/bộ
 6. Tiền thế chân:                                         200.000đ/bộ
 7. Mua bộ quân trang (gồm quần và áo): 200.000đ/bộ (nếu có nhu cầu)
 8. Thời gian nhận quân trang

Ngày 28, 29/5/2018; 02, 16/6/2018 (Buổi học Giáo dục quốc phòng đầu tiên).

 1. Địa điểm nhận quân trang
 2. Đại đội CLC 0501, CLC 0601: Nhận tại Cơ sở 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.
 3. Đại đội 5101, 5102, 5103, 6101, 6102, 7101, 7102: Nhận tại Kho quân trang GDQP – AN (Lầu 3, Khu A), số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM.
 4. Thủ tục nhận, trả quân trang
 5. Đại đội trưởng cho sinh viên đăng ký size quần áo vào danh sách ký đóng tiền thuê mua quân trang vào buổi học đầu tiên của môn GDQP – AN.
 6. Sinh viên nộp tiền cho Tiểu đội trưởng. Đại đội trưởng, Đại đội phó tổng hợp tiền, đến địa điểm nhận quân trang để nộp tiền và nhận quân trang phát về cho từng tiểu đội.
 7. Nếu có sự thay đổi về size quân trang, đại đội trưởng tổng hợp và lấy lại quân trang của sinh viên mang đến địa điểm nhận quân trang để đổi.
 8. Khi kết thúc khóa học, sinh viên trả quân trang lại cho bộ phận quản lý và nhận lại tiền thế chân.
 9. Thời gian trả quân trang

STT

ĐẠI ĐỘI

NGÀY TRẢ

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

6101, 6102, CLC 0601

10/6/2018

Buổi Chiều

 

2

7101, 7102

08/7/2018

Buổi Sáng

 

3

5101, CLC 0501

16/7/2018

Buổi Tối

 

4

5102, 5103

17/7/2018

Buổi Tối

 

 

Lưu ý:

 • Vào ngày trả quân trang, sinh viên mặc đồng phục thể dục đi thi và mang theo quân trang để trả lại cho trường.
 • Quân trang được trả theo đại đội, không giải quyết cho từng sinh viên.
 • Quân trang khi trao trả phải còn nguyên vẹn, không bị rách, sạch sẽ, không viết vẽ lên quân trang.
 • Những quân trang không đảm bảo các điều kiện trên sẽ không được hoàn lại tiền thế chân.

Đề nghị các sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:                                          

- BGH (để b/c);           

- Các phòng, khoa, ban;

- Website UFM;

- Lưu: VT, Khoa GDQP và GDTC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Hứa Minh Tuấn

 

Tin liên quan