Tổ chức Lễ Khai giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt học 4) khóa tuyển sinh năm 2022.  
Bộ môn GDQP&AN- Khoa GDQP&GDTC tham gia thảo khoa học “Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cho học sinh, sinh viên - Thành tựu và triển vọng” tại Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.  
Trường Đại học Tài chính - Marketing, Khoa Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất tham gia Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022  
Tập huấn công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2022  
Tập huấn công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2020