Tổ chức Hội thao và Hội thi văn nghệ Giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên khóa tuyển sinh năm 2023 (Đợt học 5)  
Tổ chức Lễ Khai giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt học 5) khóa tuyển sinh năm 2023.  
Hội thao và Hội thi văn nghệ Giáo dục quốc phòng và An ninh tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (đợt học 4) Khoá TS 2023  
Tổ chức Lễ Khai giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt học 3) khóa tuyển sinh năm 2023.  
Tổ chức Lễ Khai giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt học 2) khóa tuyển sinh năm 2023.  
Tổ chức Lễ Khai giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt học 1) khóa tuyển sinh năm 2023.  
UFM KHAI MẠC HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2023  
Tổ chức Lễ Khai giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt học 9) khóa tuyển sinh năm 2022.  
TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2023  
Tổ chức Lễ Khai giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt học 7) khóa tuyển sinh năm 2022.