Tổ chức ngày quốc tế phụ nữ 08/3/2024  
Họp mặt đầu xuân 2024  
Gala cuối năm 2023  
Du lịch hè năm 2023 tại Nha Trang