Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia năm 2024  
THÔNG BÁO CẤP CHỨNG CHỈ GDQPAN KHÓA TS 2022 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC HỌC CÙNG KHÓA 22D  
Thư mời viết bài Hội thảo quốc gia “Chất lượng và trách nhiệm xã hội trong công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh  
Thông báo về việc giải quyết đăng ký trả nợ học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh  cho sinh viên các khóa đào tạo chính quy đăng ký học với thời khóa biểu của các lớp khóa 22D trình độ đại học chính quy học kỳ 3 năm 2022 (Đợt học 1, 2, 3)  
THÔNG BÁO Về việc giải quyết đăng ký trả nợ học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các khóa đào tạo hình thức chính quy đăng ký học với thời khóa biểu của các lớp khóa 21D trình độ Đại học chính quy học kỳ 2 năm 2022 (Đợt học 3,4,5)  
THÔNG BÁO  Về lịch học Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt học 3, 4, 5)  đối với sinh viên trúng tuyển nhập học hình thức chính quy năm 2021 học kỳ 2 năm 2022  
THÔNG BÁO  Về việc giải quyết đăng ký trả nợ học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh  (Học phần 3) cho sinh viên các khóa đào tạo hình thức chính quy đăng ký học với thời khóa biểu (Đợt học 7, 8) của các lớp khóa 20D trình độ Đại học chính quy học kỳ  
Thông báo về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy về trả nợ.  
Thông báo Về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên bậc Đại học các khóa trả nợ  
  • 22/03/2019

Thông báo Về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên bậc Đại học các khóa trả nợ

Thông báo Về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên bậc Đại học các khóa trả nợ

Thông báo về việc thuê, bán quân trang GDQP&AN cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018 (ĐỢT 5)