ĐÓN ĐOÀN CÔNG TÁC BỘ TƯ LỆNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  ĐẾN KHẢO SÁT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING  
ĐÓN ĐOÀN CÔNG TÁC BỘ TỔNG THAM MƯU KHẢO SÁT THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING  
THAM DỰ HỘI THAO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG  TOÀN NĂNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI TÀI CHÍNH – MARKETING BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ/TRUNG ĐỘI TỰ VỆ THAM DỰ HỘI THAO QUỐC PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN, NĂM 2021  
Tập huấn bắn đạn thật (súng k54) năm 2021  
Công tác tổ chức tiếp đón tân sinh viên niên khóa 2020  
Ngày 07/10/2019 Khoa GDQP VÀ GDTC tổ chức khai giảng môn học GDQP&AN cho sinh viên Khoa CNTT và Du Lịch khóa tuyển sinh, năm 2019 (đợt học 3)  
Ngày 17/06/2019 Khoa GDQP VÀ GDTC tổ chức khai giảng môn học GDQP&AN cho sinh viên Khoa Quan trị kinh doanh khóa TS, năm 2018 (đợt 7)  
Ngày 27/05/2019 Khoa GDQP VÀ GDTC tổ chức khai giảng môn học GDQP&AN cho sinh viên Ngành Tài chính - Ngân hàng khóa TS, năm 2018 (đợt 6)  
Ngày 07/01/2019 Khoa GDQP VÀ GDTC tổ chức khai giảng môn học GDQP&AN cho khóa TS, năm 2018 (đợt 5)