Sinh Viên UFM Khóa TS năm 2022 trải nghiệm môn học GDQP&AN ở đợt học 4  
Sinh Viên UFM Khóa TS năm 2022 trải nghiệm môn học GDQP&AN ở đợt học 3  
Sinh Viên Khóa TS năm 2022 trải nghiệm môn học GDQP&AN ở đợt học 2  
Sinh Viên Khóa TS năm 2022 trải nghiệm môn học GDQP&AN ở đợt học 1  
Sinh Viên Khóa TS năm 2021 trải nghiệm môn học GDQP&AN ở đợt học 5  
Sinh Viên Khóa TS năm 2021 trải nghiệm môn học GDQP&AN ở đợt học 4  
Sinh Viên Khóa TS năm 2021 trải nghiệm môn học GDQP&AN ở đợt học 3.  
ĐÓN ĐOÀN CÔNG TÁC BỘ TƯ LỆNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  ĐẾN KHẢO SÁT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING  
ĐÓN ĐOÀN CÔNG TÁC BỘ TỔNG THAM MƯU KHẢO SÁT THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING  
THAM DỰ HỘI THAO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG  TOÀN NĂNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021