Công tác tổ chức tiếp đón tân sinh viên niên khóa 2020  
Ngày 07/10/2019 Khoa GDQP VÀ GDTC tổ chức khai giảng môn học GDQP&AN cho sinh viên Khoa CNTT và Du Lịch khóa tuyển sinh, năm 2019 (đợt học 3)  
Ngày 17/06/2019 Khoa GDQP VÀ GDTC tổ chức khai giảng môn học GDQP&AN cho sinh viên Khoa Quan trị kinh doanh khóa TS, năm 2018 (đợt 7)  
Ngày 27/05/2019 Khoa GDQP VÀ GDTC tổ chức khai giảng môn học GDQP&AN cho sinh viên Ngành Tài chính - Ngân hàng khóa TS, năm 2018 (đợt 6)  
Ngày 07/01/2019 Khoa GDQP VÀ GDTC tổ chức khai giảng môn học GDQP&AN cho khóa TS, năm 2018 (đợt 5)  
Chặng đường 5 năm hoạt động của khoa Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục thể chất_UFM  
Ngày 03/11/2018 Khoa GDQP VÀ GDTC tổ chức khai giảng môn học GDQP&AN cho khóa TS, năm 2018 (đợt 4)  
Ngày 09/10/2018 Khoa GDQP VÀ GDTC tổ chức khai giảng môn học GDQP&AN cho khóa TS, năm 2018 (đợt 3)  
Ngày 18/09/2018 Khoa GDQP VÀ GDTC tổ chức khai giảng môn học GDQP&AN cho khóa TS, năm 2018 (đợt 2)  
Khoa GDQP VÀ GDTC tổ chức khai giảng môn học GDQP&AN cho khóa TS, năm 2018 (đợt 1)